Amb la col.laboració de: 

LA REPÚBLICA DEL LÁPIZ , TEATRO DEL TEMPLE  i BIBLIOTECA VALENCIANA GV

Li convida a les funcions de “Largo i Társilo” coproducció entre la República del Lápiz i Teatre del Temple, escrita per Gabriel Ochoa amb adreça de Carlos Martín i interpretada per Mariano Anós i Borja López Collado.
Tindrà lloc en el Monestir de San Miguel dels Reis els pròxims dies 4 i 5 de març del 2022 a les 19.30 hores.
Invitacions disponibles en el correu
largoytarsilo@gmail.com

LA REPÚBLICA DEL LÁPIZ , TEATRO DEL TEMPLE  y BIBLIOTECA VALENCIANA GV

Le invita a las funciones de “Largo y Társilo” coproducción entre la República del Lápiz y Teatro del Temple, escrita por Gabriel Ochoa con dirección de Carlos Martín e interpretada por Mariano Anós y Borja López Collado.
Tendrá lugar en el Monasterio de San Miguel de los Reyes los próximos días 4 y 5 de marzo del 2022 a las 19:30 horas.
Invitaciones disponibles en el correo largoytarsilo@gmail.com

Dramatúrgia : Gabriel Ochoa amb la col·laboració d’ Alfonso Plou
Direcció: Carlos Martín Bazán

Largo Caballero: Mariano Anós
Társilo: Borja López Collado

Ajudant de direcció: Alfonso Plou
Producció executiva: María López Insausti i Ferran Benavent
Direcció de Producció: María López Insausti

Coproducció entre Teatro del Temple i La República del Lápiz

Diseny Il·luminació: Mingo Albir
Diseny Espai Escènic i Escenografia: Óscar San Martin
Espai Sonor i Músiques: Laura Miñarro y Eva Gómez
Diseny Vestuari: Ana Sanagustín
Diseny Gràfic: Patricia Bolinches
Fotografia: Marcos Cebrián
Video: Víctor Izquierdo
Projecte de mediació: Teatro del Temple y Lartefacta
Tècnics en gira: Pablo Catalá y Antonio Fdez. Garza
Distribució: Teatro del Temple y La República del Lápiz

Dramaturgia : Gabriel Ochoa con la colaboración de Alfonso Plou
Dirección: Carlos Martín Bazán

Largo Caballero: Mariano Anós
Társilo: Borja López Collado

Ayudante de dirección: Alfonso Plou
Producción ejecutiva: María López Insausti
y Ferran Benavent

Dirección de Producción: María López Insausti

Coproducción de Teatro del Temple y La República del Lápiz

Diseño Iluminación: Mingo Albir
Diseño Espacio Escénico y Escenografía: Óscar San Martin
Espacio Sonoro y Músicas: Laura Miñarro y Eva Gómez
Diseño Vestuario: Ana Sanagustín
Diseño Gráfico: Patricia Bolinches
Fotografía: Marcos Cebrián
Vídeo: Víctor Izquierdo
Proyecto de mediación: Teatro del Temple y Lartefacta
Técnicos en gira: Pablo Catalá y Antonio Fdez. Garza
Distribución: Teatro del Temple y La República del Lápiz

Sinopsi

“Largo i Társilo”, està inspirat en un record familiar de l´autor, Gabriel Ochoa, que va descubrir-li una part de la història del seu país: Al mes de novembre de 1936, el govern de La República es trasllada a València i el seu president, Francisco Largo Caballero, es acollit durant uns díes en la casa d´una familia socialista valenciana, els Peris Caruana; en eixa casa, Largo Caballero conviurà amb Társilo Peris, iaio de l´autor.

¿De qué parlaren durant eixos tres díes?¿Cóm va ser eixa trobada entre un jove idealista i un polític sindicalista al final de la seua carrera i amb la responsabilitat d´un país en guerra damunt la seua esquena?
¿Com pot entendre un jove del 2021 la Guerra Civil del 36?

“Largo i Társilo” ens conta una anécdota del passat per entendre el present.

Sinopsis

“Largo y Társilo”, está inspirado en un recuerdo familiar del autor, Gabriel Ochoa, que le descubrió una parte de la historia de su país: En el mes de noviembre de 1936, el gobierno de La República se traslada a València y su presidente, Francisco Largo Caballero, es acogido durante unos días en la casa de una familia socialista valenciana, los Peris Caruana; en esa casa, Largo Caballero convivirá con Társilo Peris, abuelo del autor.

¿De qué hablaron durante esos tres días? ¿Cómo fue ese encuentro entre un joven idealista y un político sindicalista al final de su carrera y con la responsabilidad de un país en guerra encima su espalda?

¿Como puede entender un joven del 2021 la Guerra Civil del 36?

“Largo y Társilo” nos cuenta una anécdota del pasado para entender el presente.